Giới thiệu ngắn gọn

Trường chúng tôi thành lập vào năm 1895, tên đầu tiên của trường làhọc đường Chihshanyen, những năm sau được đổi tên là Taiwan Governor Mandarin schools, năm 1919 đổi tên thành Taiwan Governor Taipei Normal School. Năm 1927 được phân chia thành Taiwan Governor Taipei First Normal ( đến nay là Đại Học Quốc Lập Đài Bắc, khuôn viên trường học phía nam), Taiwan Governor Taipei-second Normal ( đến nay Trường Đại Học Giáo Dục Quốc Lập Đài Bắc, khuôn viên trường học Fāng lán),năm 1943 hai trường hợp lại thành Taiwan Governor Taipei Normal School “khuôn viên trường học phía nam (South Gate) campus receive Foundation and Women's Ministry Fanglan undergraduate campuses received; Japanese colonial period Mandarin schools và cuốn sách ghi danh tuyển sinh của sinh viên Taipei Normal School toàn bộ chuyển đến khuôn viên trường học Fāng lán, và hiện nay là trường Đại Học Giáo Dục Quốc Lập Đài Bắc”. Năm 1945 chiến tranh đánh bại quân Nhật, trường chúng tôi đổi tên thành Taiwan Provincial Normal School, năm 1961 đổi thành Taiwan Provincial Junior Teachers College, năm 1987 đổi thành Taiwan Provincial Taipei Normal College, năm 1991 đổi thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quốc Lập Đài Bắc ( National Taipei Teachers College), năm 2005 được đổi thành trường Đại Học Giáo Dục Quốc Lập Đài Bắc. Trường chúng tôi từ khi thành lập tới nay đã được 117 năm, trường học có lịch sử lâu đời, sinh viên tốt nghiệp tại trường có khoảng hơn 100 nghìn người, trong khắp mọi miền trên cả nước, đối với giáo dục, lịch sử, nghệ thuật, tòa án, tài chính các loại đều rất thành công.

Videos